SIM PHONG THỦY - CẢI VẬN MAY - THAY VẬN RỦI

Trong phong thuỷ, các chuyên gia nghiên cứu cho rằng, sim vừa có “thể” vừa có “khí”. Hiểu một cách đơn giản nghĩa là vật thể mang trong mình vận khí, có thể là tốt nhưng cũng có thể là xấu. Nếu đó là vật thể mang trong mình vận khí thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của người sử dụng. Nếu như dùng sim phong thuỷ hợp với bản mệnh, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, công việc, sự nghiệp sẽ được như ý muốn. Hoặc nếu không sẽ là ngược lại.

Có câu, Cầu Phúc chưa chắc đã được Phúc, nhưng tạo Phúc thì chắc chắn được Phúc. Thay đổi để tốt hơn, để Nhân Tâm, Phúc Đức có thể hóa hung thành cát, gặp dữ hóa lành đó gọi là thuận Phong Thủy số cải vận.

Kính chúc quý vị, tìm được la bàn cuộc đời mình, tìm được may mắn và an lạc hoan hỉ, một cách giản đơn với đời sống Phong thủy số, để luôn đắc Sinh Khí, vượng Thiên Y, trợ Phúc Đức. Để luôn được Gia hộ độ trì và Hanh thông quang đạt Viên mãn. Phúc Khang An Thái, Phúc Lai Tai Tống, Phúc Lộc tựa Vân Lai.

Ngày sinh (DL):
Giờ sinh:
Giới tính:
Từ khoá
3Chat Simgiare.info